iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства : даклады V Міжнароднай навуковай канферэнцыі : Віцебск, 25-27 мая 2000 г.
Author/editor: пад рэд. А.М. Мезенкі, Л.М. Вардамацкага
Publication place: Віцебск
Publisher: Віцебскі дзярж. ун-т
Year: 2000
Pages: 161 s.
Languages: bel, pol, rus
Author headings:
rd. Mezenka, Ganna [Show]
rd. Vardamackì, Leanìd [Show]
Keywords: 2000 r., język białoruski, język polski, język rosyjski, językoznawstwo konfrontatywne, materiały konferencyjne, Witebsk
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Articles:
DACEWICZ Leonarda: Asymilacja polskiej i wschodniosłowiańskiej kultury nazewniczej na terytoriach pogranicznych .- Віцебск, 2000 [Show]
SAJEWICZ Michał: Dezintegracja formy wyrazu jako wykładnik pochodności słowotwórczej rzeczowników w polskim i rosyjskim języku potocznym .- Віцебск, 2000 [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Polskie i wschodniosłowiańskie wpływy językowe w nazwiskach Żydów białostockich .- Віцебск, 2000 [Show]
WARCHOŁ Stefan: Polsko-białorusko-rosyjskie związki językowe w świetle rzeczowników deminutywnych rodzaju nijakiego z formantami *-ьko, *-ьce .- Віцебск, 2000 [Show]
PODESZWIK Beata Edyta: Sposoby tłumaczenia nazw własnych w przekładzie wybranych legend i podań staroruskich ze zbioru "Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu" Ryszarda Łużnego .- Віцебск, 2000 [Show]
TICHONIUK Bazyli: Белорусский патронимический суффикс -enia в современных фамилиях жителей Польши .- Віцебск, 2000 [Show]
VARDAMACKÌ Leanìd: Белорусский язык ХIХ в. глазами польских исследователей .- Віцебск, 2000 [Show]
GENKÌN Uladzìmìr: Билингвизм в сфере оттопонимной лексики .- Віцебск, 2000 [Show]
MEZENKA Ganna: Витебский антропонимикон XVII-XIX вв. в контексте славянских антропонимных традиций .- Віцебск, 2000 [Show]
KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA Joanna: Из феноменологии советского и польского новояза : опыт социолингвистического анализа .- Віцебск, 2000 [Show]
TRACHANKÌNA Taccjana: К вопросу о языковой ситуации в промышленном городе Беларуси : Новополоцк .- Віцебск, 2000 [Show]
ROŬDA Ìvan: Межъязыковая омосемия в собственно лингвистическом и культурологическом аспектах исследования .- Віцебск, 2000 [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Сістэма словаўтваральных катэгорый назоўнікаў у граматычным асвятленні .- Віцебск, 2000 [Show]
BULYKA Aljaksandr: Слоўнікавы састаў пражскіх выданняў Ф. Скарыны .- Віцебск, 2000 [Show]