iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Sposoby tłumaczenia nazw własnych w przekładzie wybranych legend i podań staroruskich ze zbioru "Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu" Ryszarda Łużnego
Author/editor: Beata Edyta Podeszwik
Published in: Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства : даклады V Міжнароднай навуковай канферэнцыі : Віцебск, 25-27 мая 2000 г. .- Віцебск, 2000 [Show]
Pages: 122-126
Languages: pol
Abstract: Zbiór wydany w Warszawie w 1988 r. (EV)
Author headings:
au. Podeszwik, Beata Edyta [Show]
Keywords: język polski, język staroruski, Łużny Ryszard (1927-1998), nazwa własna, "Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z podań i legend dawnej Rusi", przekład 1 (procedura lingwistyczna), przekład 2 (rezultat), transkrypcja, transliteracja
Tags:
Classification:
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
8.2.7. Polish. Onomastics [Show]
9.1. Old Russian [Show]
Personal subject heading:
Łużny, Ryszard [Show]