iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1.3. Sorb Group. Word-formation

Description Type Actions
STEENWIJK Han: Absolutne komparatiwy w dolnoserbšćinje .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1998 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Adjektiwiske diminutiwy w hornjoserbšćinje .- Maribor, 2015 Book article [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Aktualne problemy słowotwórby w zwisku z dźěłom nad hornjoserbskim słownikom noweje leksiki .- "Zeszyty Łużyckie" 2004 Journal article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Aktywność słowotwórcza nazw roślin w języku górnołużyckim na tle ich aktywności w polszczyźnie i kaszubszczyźnie .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2006 Journal article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Augmentativa w języku górnołużyckim .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2004 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Czasowniki typu katować // katowaś w języku polskim i dolnołużyckim .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutiva we współczesnym piśmiennictwie górnołużyckim .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutywa w liryce Jakuba Barta-Ćišinskiego .- Bautzen, 2011 Book article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutywa w pieśniach górnołużyckich .- Budyšin, 2008 Book article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Derywaty od nazw roślin w języku górnołużyckim .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2004 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 70 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]