iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Derywaty od nazw roślin w języku górnołużyckim
Author/editor: Ewa Rogowska
Published in: Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur [Show]
Journal issue: 2004 Zwj. 51 zeš. 1
Pages: 117-138
Languages: pol
Abstract: Přepytuja so słowotwórbne hnězda, kotrychž wuchadźišćo su mjena rostlinow, zo by so zwěsćiła jich słowotwórbna aktiwita w hornjoserbšćinje. Tole měło wuswětlić deriwaciske potency rostlinowych mjenow kaž tež rólu rostlin w swětowym wobrazu Hornjoserbow. Sćěhuje wobšěrna analyza deriwatow. Zezběrany material pochadźa z ekscerptow z třoch hornjoserbskich słownikow. (AP)
Author headings:
au. Rogowska-Cybulska, Ewa [Show]
Keywords: derywacja afiksalna, derywat, derywat tautologiczny, język górnołużycki, językowy obraz świata, nazwa symilatywna, nazwy roślin, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
7.1.3.1. Sorb Group. Nominal formation [Show]