iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Czasowniki typu katować // katowaś w języku polskim i dolnołużyckim
Author/editor: Ewa Siatkowska
Published in: Prace Filologiczne [Show]
Journal issue: 1999 T. 44
Pages: 503-507
Languages: pol
Abstract: Analiza zgromadzonego materiału pod kątem leksykalnym, morfologicznym i semantycznym wskazuje, że w obydwu bliskich sobie językach słowiańskich ta sama kategoria słowotwórcza rozwija się w dużym stopniu autonomicznie. (HK)
Author headings:
au. Siatkowska, Ewa [Show]
Keywords: czasownik odrzeczownikowy, język dolnołużycki, język polski, opis konfrontatywny
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
7.1.3.2. Sorb Group. Verbal formation [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]