iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Adjektiwiske diminutiwy w hornjoserbšćinje
Author/editor: Anja Pohončowa
Published in: Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Деминутивы в славянских языках : форма и роль = Diminutives in Slavic Language .- Maribor, 2015 [Show]
Pages: 319-330
Note: Streszcz.: eng
Languages: hsb
Abstract: Přinošk zaběra so z adjektiwiskimi diminutiwami w hornjoserbšćinje, kotrež njejsu dotal dowuslědźene. Materialowy zakład tworja nimo słownikow a sorabistiskeje rěčespytneje literatury tež digitalny korpus hornjoserbšćiny (HOTKO). (AP)
Author headings:
au. Pohončowa, Anja [Show]
Keywords: deminutyw, ekspresywność, hipokorystyk, język górnołużycki, przymiotnik, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
7.1.3.1. Sorb Group. Nominal formation [Show]