iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.4. Bulgarian. Syntax

Description Type Actions
KORYTKOWSKA Małgorzata: Wykładniki określoności/nieokreśloności a pewien typ wyrażeń ekspresywnych w języku bułgarskim i polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2010 Journal article [Show]
PETROV Ivan: Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego .- Łódź, 2007 Book [Show]
PETROWA-WASILEWICZ Alina: Wyrażenie mnogo w języku bułgarskim na tle innych intensywów i wyrażeń kwantyfikacyjnych w bułgarskim i polskim .- Warszawa, 1991 Book article [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Z badań nad sposobami wyrażania kategorii inchoatywności w języku bułgarskim, białoruskim i polskim .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Z problematyki opisu styku diatezy oraz kategorii czasu i aspektu : na materiale bułgarskim i polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
FASTYN Marcin: Z problematyki zjawisk nominalizacji na podstawie XVII-wiecznych damaskinów .- Łódź, 2006 Book article [Show]
PETROV Ivan: Zdania temporalne w "Biblii nowobułgarskiej" (1924) i ich odpowiedniki w średniobułgarskim "Kodeksie ochrydzkim" (XII w.) .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 2005 Journal article [Show]
PAPAZOVA Silvija: Zu den Reihenfolgebeziehungen der Adverbialbestimmungen im Bulgarischen und im Deutschen .- "Трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Филологически факултет" 1991 Journal article [Show]
NICOLOVA Ruselina: Zur Faktizität von Prädikaten des Wissens im Bulgarischen und Russischen .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
Архитектура клаузы в параметрических моделях : синтаксис, информационная структура, порядок слов .- Москва, 2016 Book [Show]
Displaying results 81-90 of 157 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (16) ]