iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Wokół problemów opisu kategorii kauzatywności i sposobów jej realizacji : na przykładzie języka bułgarskiego i polskiego
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 2004 4
Pages: 45-64
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W artykule relacja kauzatywna traktowana jest jako językowe ujęcie związku przyczynowo-skutkowego, abstrahując od zjawisk obiektywnej rzeczywistości. Zdanie kauzatywne składa się z predykatu drugiego rzędu, który otwiera dwa miejsca dla argumentów propozycjonalnych P (P', P"), gdzie P' jest przyczyną, a P" skutkiem. Na podstawie przedstawionych w artykule typów zdań zdań kauzatywnych w językach bułgarskim i polskim widoczna jest złożoność relacji między typem analitycznym i syntetycznym. Nie zawsze możliwe jest wskazanie typu dominującego w danym języku. Określenie jednak obszarów dominacji typu analitycznego w jednym z języków wydaje się istotne podczas badań konfrontatywnych, a kategoria kauzatywności na płaszczyźnie semantycznej powinna być analizowana w całym zbiorze realizujących ją struktur zdaniowych. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, kauzatywność, opis konfrontatywny, predykat wyższego rzędu, struktura predykatowo-argumentowa
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]