iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Z badań nad sposobami wyrażania kategorii inchoatywności w języku bułgarskim, białoruskim i polskim
Author/editor: Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2004 1
Pages: 61-67
Note: Tab., streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Artykuł stanowi konfrontatywny opis różnic w sposobie wyrażania kategorii inchoatywności w językach reprezentujących języki południowosłowiańskie (bułgarski), wschodniosłowiańskie (białoruski) oraz zachodniosłowiańskie (polski). Autorka przedstawia analizę inchoatywnych czasowników i ich analitycznych odpowiedników, wskazując na różnice w ich występowaniu w poszczególnych grupach semantycznych. Inchoatywność jest przedstawiona jako struktura złożona z aspektu momentalnego i duratywnego, z dominantą momentalną. Wykazane zostaje, że najbardziej produktywnym sposobem tworzenia form inchoatywnych w językach słowiańskich jest prefiksacja. (MF)
Author headings:
au. Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia [Show]
Keywords: aspekt, czasownik, czasownik inchoatywny, forma analityczna, forma syntetyczna, inchoatywność, język białoruski, język bułgarski, język polski, prefiksacja
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.2. Bulgarian. Morphology. Morphonology [Show]
3.1.1.4.1. Bulgarian. Word group [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]
9.3.1.2. Belorussian. Morphology. Morphonology [Show]
3.1.1.3.2. Bulgarian. Verbal formation [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]
9.3.1.3.2. Belorussian. Verbal formation [Show]