iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Wykładniki określoności/nieokreśloności a pewien typ wyrażeń ekspresywnych w języku bułgarskim i polskim
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2010 45
Pages: 133-141
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Analiza cech semantycznych fraz typu една - някаква история // една - някаква случка w oparciu o model zaproponowany dla kategorii określoności/nieokreśloności przez S. Karolaka. Autorka zauważa, że w omawianych strukturach, w których zastosowano wykładniki określoności/nieokreśloności, nacechowanie ekspresywne (pejoratywne lub podkreślające niemiłe zaskoczenie nadawcy) uzyskuje się przez zastosowanie niepełnej strukturalnie frazy една/един, zaimka w funkcji dopełnienia (występującego nietypowo) oraz specyficznej intonacji. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: ekspresywność, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, nieokreśloność, określoność, struktura zdaniowa, wykładnik językowy
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
Personal subject heading:
Karolak, Stanisław [Show]