iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Z problematyki opisu styku diatezy oraz kategorii czasu i aspektu : na materiale bułgarskim i polskim
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1999 35
Pages: 173-192
Languages: pol
Abstract: Możliwość jednoznacznego orzeczenia przy użyciu konstrukcji biernej zdarzenia przeszłego wobec stanu wypowiedzi (został wysłany) wyróżnia język polski na tle dwuznacznych konstrukcji bułgarskich (бе изпратен). (Kar)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: aspekt, czas, diateza, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, opis konfrontatywny, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]