iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.4. Bulgarian. Syntax

Description Type Actions
MALDJIEVA Viara: Semantic motivation for the omission of context-free argument expressions .- Warszawa, 2004 Book article [Show]
KOEVA Svetla: Semantic nature of diatheses .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
PŘIKRYLOVÁ Milena: Sémantika konstrukcí se slovesem mít ve staroslověnských biblických textech a vývoj těchto konstrukcí do češtiny a bulharštiny .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Semantyczna kategoria stopnia w opisie modalności : na marginesie prac nad "Gramatyka konfrontatywną bułgarsko-polską" .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
KERNER Aleksy: Sposoby wyrażania męskoosobowości w języku polskim i bułgarskim .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Struktura semantyczna predykatora a zjawisko braku wypełnienia pozycji argumentowej : na materiale bułgarskim i polskim .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 4 : Modalność a inne kategorie językowe .- Warszawa, 1991 Book [Show]
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 7 : Przewodnik po akademickiej "Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" .- Warszawa, 2003 Book [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Tekst w tekście a procesy desemantyzacji wykładników imperceptywności : na materiale języka bułgarskiego i polskiego .- Praha, 1999 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Tekst w tekście a procesy desemantyzacji wykładników imperceptywności : na materiale języka bułgarskiego i polskiego .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1999 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 157 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (16) ]