iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.3.2. Bulgarian. Verbal formation

Description Type Actions
KAROLAK Stanisław: Configurations aspectuelles inchoative et résultative en bulgare .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Czasowniki inchoatywne z prefiksem za- w języku bułgarskim i ich odpowiedniki w polskim i białoruskim .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 2005 Journal article [Show]
GUGULANOVA Ivanka, KORYTKOWSKA Małgorzata: Derywacje semantyczne czasowników jednokrotnych w języku młodzieży bułgarskiej i polskiej .- Łódź, 1999 Book article [Show]
KAROLAK Stanisław: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska .- Т. 8 : Semantyczna kategoria aspektu .- Warszawa, 2008 Book [Show]
KAROLAK Stanisław: Inchoatywność w języku bułgarskim i polskim : studium porównawcze .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 Journal article [Show]
BANASIAK Jakub: Nowe bułgarskie i polskie predykatory denominalne .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O stanie / zdarzeniu : w świetle pewnych faktów słowotwórczych .- София, 1999 Book article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O stanie / zdarzeniu : w świetle pewnych faktów słowotwórczych .- Warszawa, 1993 Book article [Show]
WŁODARCZYK André, WŁODARCZYK Hélène: La préfixation verbale en polonais .- 2 : L'aspect perfectif comme hypercatégorie .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
BOJAR Bożenna, KORYTKOWSKA Małgorzata: Problemy konfrontatywnego opisu tzw. czasowników denominalnych w języku bułgarskim i polskim .- София, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 18 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]