iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Configurations aspectuelles inchoative et résultative en bulgare
Author/editor: Stanisław Karolak
Published in: Studia kognitywne .- T. 4 : Semantyka kategorii aspektu i czasu = Études cognitives .- Vol. 4 : Sémantique des catégories de l'aspect et du temps .- Warszawa, 2001 [Show]
Pages: 31-47
Note: Wykr.
Languages: fre
Abstract: L'analyse de la structure conceptuelle des verbes inchoatifs et des verbes résultatifs. L'aspect inchoatif et résultatif s'expriment de façon analitique (les deux composantes de l'inchoativité / résultativité sont réparties entre des morphemes différentes) ou synthétique (les deux composantes de l'inchoativité / résultativité sont synthétisées dans le lexème verbal). On distingue en bulgare les lexèmes simples (les lexèmes bimorphémiques avec l'attribution d'un aspect à chaque morphème constitutif). On définit les critères de classification des lexèmes simples (statut structurel et sémantique des morphèmes simples et statut structurel des morphèmes dérivationels) et une série de classes formelles de lexèmes inchoatifs / résultatifs (type synthétique). (Bi)
Abstract 2: Analiza struktury pojęciowej czasowników inchoatywnych i rezultatywnych. Aspekt inchoatywny i rezultatywny wyrażany jest w sposób analityczny (dwa składniki inchoatywności / rezultatywności są rozłożone na dwa różne morfemy) lub syntetyczny (dwa składniki inchoatywności / rezultatywności są połączone w leksemie werbalnym). Omawiając sytuację języka bułgarskiego, wyróżniono leksemy proste (leksemy dwumorfemowe z aspektem przydzielonym do każdego morfemu składowego), określono kryteria ich klasyfikacji (status strukturalny i semantyczny morfemów prostych oraz status strukturalny morfemów derywacyjnych) oraz wskazano serię klas formalnych leksemów inchoatywnych / rezultatywnych (typ syntetyczny). (Bi)
Author headings:
au. Karolak, Stanisław [Show]
Keywords: aspekt złożony, aspektualność, inchoatywność, język bułgarski, rezultatywność
Tags:
Classification:
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.3.2. Bulgarian. Verbal formation [Show]