iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Czasowniki inchoatywne z prefiksem za- w języku bułgarskim i ich odpowiedniki w polskim i białoruskim
Author/editor: Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Published in: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica [Show]
Journal issue: 2005 43
Pages: 59-69
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Analiza materiału językowego pokazała, że tylko połowa formacji inchoatywnych z prefiksem za- występujących w języku bułgarskim posiada ekwiwalenty z analogicznym prefiksem w języku białoruskim, zaś w języku polskim ekwiwalenty syntetyczne formacji bułgarskich stanowią jedynie około 10% (niemal 90% stanowią formacje opisowe). Dalszy opis badanego zbioru został przeprowadzony w oparciu o komponent semantyczny (typ struktury predykatowo-argumentowej). Podtyp otwierający pozycję argumentową Agentive jest szczególnie produktywny w języku bułgarskim (jedynie około 30% formacji posiada syntetyczny ekwiwalent w języku białoruskim, w języku polskim są to formacje sporadyczne i często odbierane przez rodzimych użytkowników języka jako oznaczające nie początkowość, lecz krótkotrwałość). (JB)
Author headings:
au. Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia [Show]
Keywords: aspekt złożony, czasownik inchoatywny, ekwiwalencja międzyjęzykowa, język białoruski, język bułgarski, język polski, opis konfrontatywny, pozycja predykatowo-argumentowa, prefiks, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), за-
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.3.5. Belorussian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.3.1.3.2. Belorussian. Verbal formation [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.3.2. Bulgarian. Verbal formation [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]