iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.7.1. Macedonian. Anthroponymy

Description Type Actions
KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Антропонимите содржани во ојкономијата на македонскиот западен пограничен регион .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Антропонимскиот систем во градот Охрид во 1582 год. во споредба со рускиот од тоj период .- Скопje, 1998 Book article [Show]
KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Архаизми во основата на македонските презимињa .- Скопje, 1998 Book article [Show]
ILIEVSKA Krasimira: Имиња изведени од основата брат во македонскиот јазик на фонот на словенските јазици .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
STANKOVSKA Ljubica: Интерпретација на непознати македонски лични имиња .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Личното име Радмила .- Скопjе, 1997 Book article [Show]
SPASOVSKI Zoran: Обработка на антропонимите во ракописот "Летописна книга на црквата Свети Ѓорѓи во Струга од 1835-1917 година", на македонски народен јазик .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
STAMATOSKI Traǰko: Од македонскиот антропонимски суфиксален систем .- Opole, 2002 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna, MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: Олга Иванова : 40 години плодна научна дејност .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
STANKOVSKA Ljubica: Речник на личните имиња кај македонците .- Скопје, 1992 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 12 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]