iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Имиња изведени од основата брат во македонскиот јазик на фонот на словенските јазици
Author/editor: Красимира Илиевска
Published in: Antroponimia słowiańska : materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6-8.IX.1994 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 159-174
Note: Streszcz.: pol
Languages: mac
Abstract: Во статијата авторката иследува имињата, кои што се изведени од основата брат. Иследувајќи документите од средновековие до денес, таа наоѓа над 230 антропоними и 150 топоними на јужнословенската територија. Другите се од полска и чешка територија. Авторката го забележува особено значење на брат во меѓуљудски односи кај јужнословенски народи. Сред иследуваните имиња забележува две главни части - сложени имиња, хипокористици и деминутиви. Авторката прави анализ на исползувани форманти и забележува разлики меѓу српски и бугарски суфикси. Друг извод е, дека благодарење на влијањето на балкански латински език, сократени имиња изведени од брат не се туѓи на македонската система и сега се главен антропонимичен тип во Македонија. (MF)
Author headings:
au. Ilievska, Krasimira [Show]
Keywords: deminutyw, hipokorystyk, imię, język macedoński, języki słowiańskie, nazwisko, toponim
Tags:
Classification:
3.2.7.1. Macedonian. Anthroponymy [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]