iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Ilievska
Given names: Krasimira
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Ilievska Krasimira [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ILIEVSKA Krasimira: Имиња изведени од основата брат во македонскиот јазик на фонот на словенските јазици .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor ILIEVSKA Krasimira: Сесть-сидеть : седне-седи : руско-македонски паралели и конфронтации .- Скопje, 1998 Book article [Show]
redaktor Славистички студии : списание за русистика, полонистика и бохемистика : орган на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје .- Скопје Journal [Show]
współautor ILIEVSKA Krasimira, TERZIOSKA Ekaterina: Карактеристики на детскиот jaзик во услови на двоjaзичност .- Скопje, 1998 Book article [Show]

Related documents

Description Type Actions