iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Обработка на антропонимите во ракописот "Летописна книга на црквата Свети Ѓорѓи во Струга од 1835-1917 година", на македонски народен јазик
Author/editor: Зоран Спасовски
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2003 - 2004 Г. 54-55 [druk 2004]
Pages: 145-160
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Авторот дава палеографскиот опис на текстот, датиран од край на ХIХ - почеток на ХХ в., на кој што му припаѓа на струшкиот говор. Подробно се анализират содржаните во него антропоними. Авторот сочи, дека црковните имиња, особено од грчкото потекло, ги надвладнуват словенските, и по тоа време се веќе чувствуват като изворни. (MF)
Abstract 2: Autor przedstawia opis paleograficzny tekstu datowanego na przełom XIX i XX w., przejawiającego cechy językowe gwary z okolic Strugi. Szczegółowo analizuje pojawiające się w nim antroponimy. Wskazuje na zauważalną dominację imion pochodzenia cerkiewnego, zwłaszcza w wariancie greckim, nad imionami słowiańskimi i ich traktowanie już jako rodzimych. (MF)
Author headings:
au. Spasovski, Zoran [Show]
Keywords: 19 w. (koniec), 20 w. (początek), antroponimia 1 (zbiór antroponimów), historia języka, język macedoński, rękopis, Struga
Tags:
Classification:
3.2.7.1. Macedonian. Anthroponymy [Show]
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]