iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Интерпретација на непознати македонски лични имиња
Author/editor: Љубица Станковска
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2002 Г. 53
Pages: 77-93
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во статијата се претставуват етимологија и историја на дванаесетте сложни лични имиња, непознати во антропонимија на словенските јазици, чии остатоци се потврдени во македонската топонимија. Се указува нивното значење за откриването на структурата на старословенските лични имиња. (MF)
Abstract 2: W artykule została przedstawiona etymologia i historia dwunastu imion złożonych, nieznanych w antroponimii języków słowiańskich, których ślady są potwierdzone w macedońskiej toponimii. Podkreślona została ich rola dla ustalenia struktury prasłowiańskich nazw osobowych. (MF)
Author headings:
au. Stankovska, Ljubica [Show]
Keywords: etymologia 1 (pochodzenie wyrazu), historia języka, imię osobowe, imię złożone, język macedoński, języki słowiańskie, toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
3.2.7.1. Macedonian. Anthroponymy [Show]
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]