iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Олга Иванова : 40 години плодна научна дејност
Author/editor: Зузана Тополињска, Лилијана Макаријоска
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2003 - 2004 Г. 54-55 [druk 2004]
Pages: 31-38
Languages: mac
Abstract: Во статијата се претставува научната биографија на д-р О. Иванова. Авторките подробно ја опишуваат нејзината научна дејност во областта на антропонимија, топонимија и дијалектологија, исто така дават информации за најважните нејзини работи. (MF)
Abstract 2: W pracy został przedstawiony życiorys naukowy dr O. Iwanowej. Autorki szczegółowo prezentują jej działalność na polu antroponimii, toponimii i dialektologii, przytaczają również informacje o jej najważniejszych pracach. (MF)
Author headings:
ws. Topolińska, Zuzanna [Show]
ws. Makariǰoska, Lilǰana [Show]
Keywords: antroponimia 2 (dyscyplina), dialektologia, język macedoński, Macedonia, personalia, toponomastyka, Иванова Олга (1939-)
Tags:
Classification:
1.6.4. Personalia [Show]
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
3.2.7.1. Macedonian. Anthroponymy [Show]
Personal subject heading:
Ivanova, Olga [Show]