iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.7. Ukrainian. Onomastics

Description Type Actions
SZULOWSKA Wanda: Antroponimia chłopska na Ukrainie prawobrzeżnej w XVII wieku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk .- Lublin, 2013 Book [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Antroponimy w greckokatolickich księgach metrykalnych z Humennego (Słowacja) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Cap, Pyrcz i Kozieł, czyli o wędrówkach w Karpatach .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Composita w historycznej onomastyce ukraińskiej .- Lublin, 2000 Book article [Show]
RIEGER Janusz: Dawna granica etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
RIEGER Janusz: Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii .- "Slavia Orientalis" 1997 Journal article [Show]
GRESZCZUK Barbara: Dziedzictwo przeszłości związków językowych polsko-ruskich w apelatywach i nazwach własnych południowo-wschodniej Małopolski .- Białystok, 2000 Book article [Show]
SOJKA-MASZTALERZ Helena: Firmonimy we współczesnym języku polskim i ukraińskim : próba porównania .- Łódź, 2004 Book article [Show]
JEPSEN Harald Hartvig: Gengivelse af ukrainske navne på dansk [Передача украинских имен на датском языке] .- "Svantevit : dansk tidsskrift for slavistik" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 162 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (17) ]