iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dawna granica etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii
Author/editor: Janusz Rieger
Published in: Antroponimia słowiańska : materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6-8.IX.1994 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 259-269
Note: Mapy
Languages: pol
Abstract: Autor podejmuje próbę ustalenia językowej granicy polsko-ukraińskiej w XV w., wykorzystując do tego celu imiennictwo ludności chłopskiej ziemi sanockiej i przemyskiej. Wskazuje też na wpływ starej ortografii na trudności w odróżnieniu form polskich i ukraińskich i podkreśla kryteria fonetyczne, które pomagają w takim odróżnieniu. Dla sprecyzowania wniosków, wysnutych z analizy materiału, wykorzystana zostaje kartografia lingwistyczna (artykułowi towarzyszą 4 mapy ilustrujące rozkład występowania poszczególnych imion). Autor podkreśla, że na całym terenie województwa ruskiego można stwierdzić obecność cerkiewnoruskich imion i ruskich przezwisk, ale również, w ziemi sanockiej i przemyskiej, znacznie silniejszą obecność antroponimii łacińsko-polskiej, szczególnie w zakresie przezwisk. To z kolei prowadzi do wniosku, że poszukiwana granica nie była ostra, lecz miała postać etniczno-językowej strefy mieszanej. (MF)
Author headings:
au. Rieger, Janusz [Show]
Keywords: 13-15 w., historia języka, język polski, język ukraiński, kartografia lingwistyczna, pogranicze językowe, Przemyśl (region), Sanok (region)
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
9.4.7.1. Ukrainian. Anthroponymy [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]