iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.7. Belorussian. Onomastics

Description Type Actions
KALETA Radosław: 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901–1994) – twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
Białoruś w dyskursie naukowym : lingwistyka, socjologia, politologia = Belarus u navukovym dyskurse : lìngvìstyka, sacyjalogìja, palìtalogìja = Belarus in scientific discourse : linguistics, sociology, political science .- Warszawa, 2017 Book [Show]
TICHONIUK Bazyli: Drugi tom "Biełaruskaj antrapanimii" Mikołaja Biryły - słownik apelatywów czy przezwisk? .- "Acta Albaruthenica" 2005 Journal article [Show]
GARŠVA Kazimieras, ADAMKOVIČIUS Aleksandras: Dysnos apskrities lietuviškos kilmės tikriniai vardai .- "Acta Baltico-Slavica" 2006 Journal article [Show]
CITKO Lilia: Formacje hybrydalne w antroponimii polsko-białorusko-litewskiego pogranicza XVI wieku .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
CITKO Lilia: Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego .- "Białorutenistyka Białostocka" 2015 Journal article [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Imiona chrzestne, urzędowe a domowe w środowisku studentów grodzieńskich Anno Domini 2000 .- Łódź, 2003 Book article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839 .- Zielona Góra, 2000 Book [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imiona szlacheckie na polsko-wschodniosłowiańskim pograniczu w XVI wieku .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 249 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (25) ]