iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901–1994) – twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki
Author/editor: Radosław Kaleta
Published in: Acta Albaruthenica [Show]
Journal issue: 2014 T. 14
Pages: 391-393
Languages: pol
Abstract: Komunikat dotyczy wspomnienia dorobku i dokonań prof. A. Obrębskiej-Jabłońskiej. (RK)
Author headings:
au. Kaleta, Radosław [Show]
Keywords: język białoruski, język polski, Obrębska-Jabłońska Antonina (1901-1994), personalia, Polska
Tags:
Classification:
1.6.4. Personalia [Show]
1.6.5. History of Slavic studies [Show]
1.6.6. Scientific activities [Show]
9.3. Belorussian [Show]
9.3.6. Belorussian. Lexicology [Show]
9.3.7. Belorussian. Onomastics [Show]
Personal subject heading:
Obrębska-Jabłońska, Antonina [Show]
Links:
Tekst dokumentu