iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal

[Add to basket]

Title: Acta Albaruthenica
Author/editor: pod red. Aleksandra Barszczewskiego i Alberta Bartoszewicza
Publication place: Warszawa
Publisher: "Energeia"
Year: 1998 - 2021
Languages: bel, pol, rus
Comments: Tom 1 (1998) zawiera: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności" (Białowieża, 1992).
Tom 2 (2001) pod tytułem: На шляху да праўды. Матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Белавежа, 15-17 чэрвеня 2000 г.) і круглага стала "Ідэя беларускасці і ідэя польскасці на мяжы тысячагоддзяў: да вызначэння паняццяў" (Мінск, 6-7 верасня 2000 г.).
Od t. 3 (2003) podtytuł: Навукова-тэарэтычны часопіс.
Tom 4 (2003) pod tytułem: Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności" IX edycja, Białowieża 5-7 października 2001 r., X edycja, Hajnówka – Białowieża 21-23 czerwca 2002 r.
Od t. 5 (2005) podtytuł: Навуковы зборнік.
Tom 6 (2007) pod tytułem: Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Tom 7 (2007) pod tytułem: Literatura, język, kultura.
Tom 8 (2008) pod tytułem: Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturalne.
Tom 9 (2009) pod tytułem: Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo.
Tom 10 (2010) pod tytułem: "Мае Афіны тут – назваў іх Бандарамі", Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie.
Tom 11 (2011) pod tytułem: Literatura, język i kultura: tradycje i współczesność.
Od t. 2 (2001): рэдкал. А. Баршчэўскі і інш. - Мінск : "Беларускі кнігазбор".
Od t. 3 (2003): пад агул. рэд. А. Баршчэўскага і М. Хаўстовіча. Мінск : "Права і эканоміка".
Od t. 4 (2003): pod red. nauk. A. Barszczewskiego i M. Sajewicza. Мінск : "Тэхнапрынт".
Od t. 5 (2005): пад агул. рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага, С. Запрудскага. Мінск : "Права і эканоміка".
Od t. 6 (2007): red. nauk. M. Timoszuk i M. Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Author headings:
rd. Barszczewski, Aleksander [Show]
rd. Bartoszewicz, Albert [Show]
rd. Chaŭstovìč, Mìkola [Show]
rd. Sajewicz, Michał [Show]
rd. Zaprudskì, Sjargej [Show]
rd. Timoszuk, Mikołaj [Show]
Keywords: białorutenistyka, język białoruski, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, wydawnictwo periodyczne
Tags:
Classification:
1.6.2. Periodicals [Show]
9.3. Belorussian [Show]
Inbound references:
Recenzja: WIERZCHOWSKA Monika .- "Slavia Orientalis" 2000 [Show]
Recenzja: GORAL Agnieszka .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2005 [Show]
Issues:
1998 T. 1 [Show]
2001 T. 2 [Show]
2003 T. 3 [Show]
2003 T. 4 [Show]
2005 T. 5 [Show]
2007 T. 6 [Show]
2007 T. 7 [Show]
2008 T. 8 [Show]
2009 T. 9 [Show]
2010 T. 10 [Show]
2011 T. 11 [Show]
2012 T. 12 [Show]
2013 T. 13 [Show]
2014 T. 14 [Show]
2015 T. 15 [Show]
2016 T. 16 [Show]
2017 T. 17 [Show]
2018 T. 18 [Show]
2019 T. 19 [Show]
2020 T. 20 [Show]
2021 T. 21 [Show]
Links:
Spisy treści tomów 1-11 (1998-2011)
Zawartość czasopisma od tomu 12 (2012)