iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Kaleta
Given names: Radosław
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Kaleta Radosław [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor KALETA Radosław .- "Acta Albaruthenica" 2012 [Recenzja pracy: BARŠČÈŬSKI Ljavon: Беларуска-польскі размоўнік-даведнік .- Мінск, 2011] Journal article [Show]
autor KALETA Radosław .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2016 [Recenzja pracy: LUKAŠANEC Aljaksandr: Беларуская мова ў XXI стагоддзі : развіццё сістэмы і праблемы функцыянавання .- Мінск, 2014] Journal article [Show]
autor KALETA Radosław .- "Acta Albaruthenica" 2013 [Recenzja pracy: KLJABANAŬ Dzmìtryj Felìksavìč: Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю : мова, культура, краязнаўства = Krok po kroku poznajemy Białoruś : język, kultura, krajoznawstwo .- Kraków, 2010] Journal article [Show]
autor KALETA Radosław .- "Acta Albaruthenica" 2014 [Recenzja pracy: GRZEŚ Anna: Беларуская мова : дапаможнік па беларускай мове для студэнтаў рускай філалогіі .- Беласток, 2012] Journal article [Show]
autor KALETA Radosław: 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901–1994) – twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
autor KALETA Radosław: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa .- Warszawa, 2014 Book [Show]
autor KALETA Radosław: Homonimia międzyjęzykowa w ogólnym i białorusko-polskim kontekście .- "Acta Albaruthenica" 2010 Journal article [Show]
autor KALETA Radosław: Janka, Janko, Janek czy Jan Kupała - o ''fałszywych przyjaciołach tłumacza'' na przykładzie antroponimii .- "Acta Albaruthenica" 2011 Journal article [Show]
autor KALETA Radosław: O potrzebie ujednolicenia sposobów transliteracji imion i nazwisk białoruskich w Polsce .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2017 Journal article [Show]
autor KALETA Radosław: O pozornych podobieństwach międzyjęzykowych białoruskich i polskich skrótowców .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 18 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions