iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O pozornych podobieństwach międzyjęzykowych białoruskich i polskich skrótowców
Author/editor: Radosław Kaleta
Published in: Acta Albaruthenica [Show]
Journal issue: 2014 T. 14
Pages: 133-143
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Artykuł dotyczy pozornych podobieństw białoruskich i polskich skrótowców. Analizowane są one pod względem formy, wymowy, odmiany. Mimo często (pozornie) podobnych form skrótowce w obu językach mają inne znaczenie i czasem także wymowę. (RK)
Author headings:
au. Kaleta, Radosław [Show]
Keywords: abrewiacja, język białoruski, język polski, skrótowiec
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
9.3.1.3.1. Belorussian. Nominal formation [Show]
Links:
Tekst dokumentu