iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego
Author/editor: Lilia Citko
Published in: Białorutenistyka Białostocka [Show]
Journal issue: 2015 T. 7
Pages: 345-354
Note: Streszcz.: bel, eng
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje nazwy własne (imiona, patronimica, nazwy odapelatywne i odmiejscowe) zaświadczone w aktach traktatu horodelskiego z 1413 r. (RK)
Author headings:
au. Citko, Lilia [Show]
Keywords: 15 w., antroponim, imię, język litewski, język polski, język starobiałoruski, Wielkie Księstwo Litewskie, wpływ językowy
Tags:
Classification:
1.2. General part. Historical problems [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
9.3.7.1. Belorussian. Anthroponymy [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
Links:
Tekst dokumentu