iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Citko
Given names: Lilia
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Citko Lilia [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor CITKO Lilia: Akty Horodelskie z 1413 roku jako źródło do historii antroponimii polskiej i litewsko-ruskiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2015 Journal article [Show]
autor CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
autor CITKO Lilia: Formacje hybrydalne w antroponimii polsko-białorusko-litewskiego pogranicza XVI wieku .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
autor CITKO Lilia: Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego .- "Białorutenistyka Białostocka" 2015 Journal article [Show]
autor CITKO Lilia: Imiona chrześcijańskie na pograniczu polsko-białoruskim w XVI wieku .- Віцебск, 1997 Book article [Show]
autor CITKO Lilia: Imiona mnichów Ławry Supraskiej .- Białystok, 1999 Book article [Show]
autor CITKO Lilia: "Kronika Bychowca" na tle historii i geografii języka białoruskiego .- Białystok, 2006 Book [Show]
autor CITKO Lilia: Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w. .- Białystok, 2001 Book [Show]
autor CITKO Lilia: Nazwy miejscowe Białostocczyzny motywowane słowiańskimi imionami dwuczłonowymi .- Lublin, 2000 Book article [Show]
autor CITKO Lilia: O cerkiewszczyźnie "Leksykonu..." supraskiego z 1772 r. .- "Slavia Orientalis" 2011 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 22 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions