iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1. Sorb Group. Modern literary language

Description Type Actions
ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku : wybrane zagadnienia .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowe wykładniki wartości wspólnotowych w kazaniach dolnołużyckich Herberta Nowaka .- "Zeszyty Łużyckie" 1998 Journal article [Show]
JENČ Helmut: K južnoserbskim rěčnym slědam we łužiskoserbskej literaturje .- "Јужнословенски филолог" 2000 Journal article [Show]
WORNAR Edward: K poměrej mjez hornjoserbskimi nominalnymi kompozitami a jich němskimi předłohami .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2001 Journal article [Show]
FASKA Helmut: K syntaksy kwantifikowanych argumentow w delnjoserbskim přełožku Noweho zakonja (Berlinsko-Krakowski rukopis) .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: K syntaksy serbskeje pisneje rěcy .- 1: Syntakska dolnoserbskeje rěcy pśibytnosći .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 1999 Journal article [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: K syntaktiskej interpretaciji serbskich syntagmow typa w měsće Budyšinje a ke kongruency mjez jich čłonomaj : z wobkedźbowanjom poměrow w pólšćinje .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Kak "serbscy" su serbscy studenća? : prěnje wuslědki interdisciplinarneho přepytowanja .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
POHONČOWA Anja: Kompleksne adjektiwy w hornjoserbšćinje .- Budyšin, 2013 Book article [Show]
FASKA Helmut: Konektiwy njemarkěrowanych temporalnych wotwisnych sadow w serbšćinje .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
Displaying results 111-120 of 428 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 [ Next >> (13) ] [ Last >| (43) ]