iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: K syntaksy kwantifikowanych argumentow w delnjoserbskim přełožku Noweho zakonja (Berlinsko-Krakowski rukopis)
Author/editor: Helmut Faska
Published in: Prace Filologiczne [Show]
Journal issue: 1999 T. 44
Pages: 163-171
Languages: dsb
Abstract: "Das Neue Testament der niedersorbischen Krakauer (Berliner) Handschrift. Ein Sprachdenkmal des 17. Jahrhunderts" (Bautzen, 1996). (HK)
Author headings:
au. Faska, Helmut [Show]
Keywords: 17 w., argument, historia języka, język dolnołużycki, język literacki, "Das Neue Testament der niedersorbischen Krakauer (Berliner) Handschrift. Ein Sprachdenkmal des 17. Jahrhunderts’", Nowy Testament, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych)
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.1.4. Sorb Group. Syntax [Show]