iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: K syntaktiskej interpretaciji serbskich syntagmow typa w měsće Budyšinje a ke kongruency mjez jich čłonomaj : z wobkedźbowanjom poměrow w pólšćinje
Author/editor: Irena Šěrakowa
Published in: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc : pogranicza i kontakty językowe .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 99-109
Note: Streszcz.: fre
Languages: hsb
Abstract: Analyzuje so kajki je na logiskej a na syntaktiskej runinje poměr mjez čłonomaj struktury typa apelatiw + swójske mjeno w měsće Budyšinje). Awtorka rysuje, kaž so interpretuje syntagma w tradicionelnej sorabistiskej a polonistiskej literaturje. W pólšćinje a w serbšćinje njeje kongruenca bjezwuwzaćna. Wobjednane syntagmy přisłušeja intelektualnej sferje spisownej rěči. W serbšćinje ma so móžny wliw němskich syntaktiskich strukturow rozpominać, pak interferenca njeje jednozmyslnje dopokazujomna. (Bi)
Abstract 2: W artykule zbadano związek logiczny i syntaktyczny między członami struktury typu apelatyw + nazwa własna (w měsće Budyšinje). Omówione zostały interpretacje syntagmy w sorabistycznej i polonistycznej literaturze przedmiotu. W języku polskim oraz łużyckich kongruencja nie jest bezwarunkowa. Analizowane syntagmy należą do sfery wysokiej języka literackiego. Stwierdzono, że dla łużycczyzny należy zbadać ewentualny wpływ niemieckich struktur składniowych, jednak interferencja ta nie została jednoznacznie udowodniona. (Bi)
Author headings:
au. Šěrakowa, Irena [Show]
Keywords: język dolnołużycki, język górnołużycki, język polski, syntagma, w měsće Budyšinje, związek zgody
Tags:
Classification:
7.1.4.1. Sorb Group. Word group [Show]
8.2.1.4.1. Polish. Word group [Show]