iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.4. Russian. Sociolinguistics

Description Type Actions
GAZDA Jiří: 5. mezinárodní konference o komerční ruštině v Ostravě .- "Opera Slavica = Slavistické rozhledy" 1998 Journal article [Show]
FRANKOWSKA-KOZAK Bożena: Badania socjolingwistyczne nad językiem miasta w historii językoznawstwa rosyjskiego XX w. .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- "Acta Baltico-Slavica" 2014 Journal article [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Bilingwizm z dyglosją w sytuacji wyspowej : polska wieś Wierszyna na Syberii .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
SAKHNO Sergueï: Le Caucase et les Caucasiens dans le miroir de la langue russe .- "Slovo : revue de CERES (Centre d'Études russes, eurasiennes et sibériennes)" 1997 Journal article [Show]
DZIADOSZ Dorota: Charakterystyka słowotwórcza neologizmów rzeczownikowych w socjolekcie studentów z Sankt Petersburga .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 2000 Journal article [Show]
RUTKOWSKI Krzysztof: Cudzysłów w opisie leksyki konfesyjnej w radzieckich słownikach języka rosyjskiego .- "Przegląd Rusycystyczny" 2006 Journal article [Show]
STEINKE Klaus: Dominante und dominierte Sprachen : von herrschafts- zu Minderheitensprachen .- "Acta Baltico-Slavica" 2007 Journal article [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Dwa języki - jedna tożsamość : Wierszyna - polska wieś na Syberii .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
TOPOROV Vladimir Nikolaevič: Ewolucja rosyjskiej samoświadomości trwa .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 338 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (34) ]