iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim
Author/editor: Dorota Angelika Paśko-Koneczniak
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2014 38
Pages: 207-218
Note: Streszcz.: eng, pol
Languages: pol
Abstract: Autorka wskazuje na dużą liczbę leksemów zapożyczonych bezpośrednio z języka polskiego oraz przejętych za pośrednictwem języka białoruskiego. Badaną gwarę charakteryzują również cechy wspólne z gwarami białoruskimi i językiem białoruskim, jak np. protetyczne j- i v- oraz szereg faktów fleksyjnych i obecność białorutenizmów leksykalnych. (JB)
Author headings:
au. Paśko-Koneczniak, Dorota [Show]
Keywords: Augustów (region), białorutenizm, fleksja 1 (odmiana wyrazów), fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), gwary staroobrzędowców, język mniejszościowy, słownictwo, Suwałki (region), wpływ językowy
Tags:
Classification:
9.2.4. Russian. Sociolinguistics [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
9.2.3. Russian. Dialectology [Show]
Links:
Tekst dokumentu
Tekst streszczenia