iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal

[Add to basket]

Title: Acta Baltico-Slavica
Author/editor: red. nacz. Jan Safarewicz
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1992 - 2014
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom 24 (1999) zawiera m.in. referaty wygłoszone podczas konferencji "Polszczyzna wpisana w dawną i dzisiejszą rzeczywistość Kresów północno-wschodnich" (Warszawa, czerwiec 1997 r., organizator: Instytut Slawistyki PAN).
Tom 31 (2007) dedykowany Profesor I. Grek-Pabisowej.
Comments: Od tomu 22 (1994) red. nacz.: I. Grek-Pabisowa.
Od tomu 22 (1994) podtyt. okł.: archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia.
Od tomu 38 (2014) red. nacz.: A. Zielińska; red. prowadząca M. Ostrówka.
Od tomu 39 (2010) zob. seria: Acta Baltico-Slavica.
Author headings:
rd. Safarewicz, Jan [Show]
rd. Grek-Pabisowa, Iryda [Show]
rd. Zielińska, Anna [Show]
rd. Ostrówka, Małgorzata [Show]
Keywords: historia języka, języki bałtyckie, języki słowiańskie, wydawnictwo periodyczne
Tags:
Classification:
1.6.2. Periodicals [Show]
1. General part [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]
Issues:
1992 21 [Show]
1994 22 [Show]
1996 23 [Show]
1999 24 [Show]
2000 25 [Show]
2001 / 2002 26 [Show]
2003 27 [Show]
2004 28 [Show]
2005 29 [Show]
2006 30 [Show]
2007 31 [Show]
2008 32 [Show]
2009 33 [Show]
2010 34 [Show]
2011 35 [Show]
2012 36 [Show]
2013 37 [Show]
2014 38 [Show]
Links:
Zawartość czasopisma od tomu 34 (2010)