iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
BUŠMANE Brigita: Slavic loanwords in the terms for dumplings in Latvian .- Warszawa, 2016 Book article [Show]
FRIEDMAN Victor A.: Slavic-Albanian contacts and early polyglot lexicons : the Albanian lexicon of the monk Arkádїi, a mid-nineteenth century manuscript from the Hilendar Monastery on Mount Athos .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1994 Journal article [Show]
PILORZ Alfons: Des slavismes hongrois .- "Roczniki Humanistyczne. Neofilologia = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Langues Modernes = Annals of Arts. Modern Languages" 2017 Journal article [Show]
MLADENOVA Olga: Slavoromanica .- "Studii şi cercetări lingvistice" 1997 Journal article [Show]
WEINSBERG Adam: Slawizacja fleksyjna .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
GRINAVECKIENĖ Elena: Slawizmy leksykalne w litewskiej gwarze wsi Szaltiniai .- "Acta Baltico-Slavica" 1994 Journal article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Slawizmy z sufiksami -ik, -nik, -(l)ik w dialektach niemieckich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Slawizmy z sufiksem - w dialektach niemieckich .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
COSSUTTA Rada: Slovanska interferenca v italijanski tržaščini .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
BÖSSELMANN Katja, ZSCHIESCHANG Christian: Słowiańskie i niemieckie dziedzictwo językowe w Saksonii i krajach sąsiednich : badania nad nazewnictwem we wschodnich Górnych i Dolnych Łużycach .- "Zeszyty Łużyckie" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 101-110 of 170 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (17) ]