iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Slawizmy z sufiksem - w dialektach niemieckich
Author/editor: Janusz Siatkowski
Published in: Symbolae slavisticae : dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 265-271
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono formy z sufiksem - zapożyczone do dawnych dialektów niemieckich sąsiadujących z polskim i czeskim obszarem językowym, używanych głównie na terenach w przeszłości dwujęzycznych (Górny Śląsk, okolice Gliwic i Bielska, Opolszczyzna). Omówiony materiał pochodzi z dotychczasowej literatury przedmiotu i niemieckich słowników regionalnych. Badane slawizmy to nazwy zawodów, często używane jako wyzwiska, oraz inne wyzwiska. Najwięcej zapożyczeń odnotowano w dawnej niemczyźnie górnośląskiej, która przejmowała dialektalną postać polskiego sufiksu -årz. W analizowanym materiale brak formacji analogicznych niemających bezpośrednich wzorów słowiańskich, chociaż występują one wśród slawizmów z sufiksem -ak, -ik, -nik, -(l)ik. (Bi)
Author headings:
au. Siatkowski, Janusz [Show]
Keywords: -, -årz, dialekt, historia języka, interferencja językowa, język niemiecki, języki zachodniosłowiańskie, nazwy zawodów, slawizm, sufiks, wyzwisko, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
10.1. Slavic influence on other languages [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]