iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Slawizmy z sufiksami -ik, -nik, -(l)ik w dialektach niemieckich
Author/editor: Janusz Siatkowski
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1995 32
Pages: 241-261
Note: Indeks
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono pożyczki słowiańskie z sufiksami -ik, -nik, -(l)ik w kontaktujących się bezpośrednio z językami zachodniosłowiańskimi dialektach niemieckich, z których większość przestała istnieć po II wojnie światowej. Omówiony materiał pochodzi z dotychczasowej literatury przedmiotu i niemieckich słowników regionalnych, a przedstawiony został w układzie geograficznym, z uwzględnieniem kolejno dialektów niemieckich związanych z Łużycami, Śląskiem, Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Gdańsko-Mazowieckim. Analiza doprowadziła do wyróżnienia trzech grup slawizmów: pożyczek (często reliktowych) wyrazów słowiańskich, pożyczek zwrotnych wyrazów o podstawach niemieckich, które po slawizacji sufiksalnej zostały zapożyczone do dialektów niemieckich oraz formacji hybrydalnych. (Bi)
Author headings:
au. Siatkowski, Janusz [Show]
Keywords: historia języka, interferencja językowa, języki zachodniosłowiańskie, slawizm, sufiks, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
10.1. Slavic influence on other languages [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]