iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Slavic-Albanian contacts and early polyglot lexicons : the Albanian lexicon of the monk Arkádїi, a mid-nineteenth century manuscript from the Hilendar Monastery on Mount Athos
Author/editor: Victor A. Friedman
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1994 1
Pages: 139-156
Note: Tab.
Languages: eng
Abstract: Article presents the language of an author of XIX-century Bulgarian-Albanian lexicon consisting of translations of Eastern orthodox prayers into Albanian. It was prepared by monk Arkádїi, a user of heretofore unrecorded Albanian dialect. The descent of the author is examined by tracks of external influence on his language, which are mostly Russian and could be associated with his provenience from Ukrainian emigration in Albania, but as well may be an effect of education. It is concluded that his origin was most probably of Albanian-speaking villagers in Bulgaria or Eastern Thrace what is proved with presence of dialectal forms in the Bulgarian literary norm he usually employed. (KKG)
Abstract 2: W artykule badany jest język autora XIX-wiecznego leksykonu bułgarsko-albańskiego zawierającego tłumaczenia prawosławnych modlitw na język albański. Został on przygotowany przez mnicha imieniem Arkádїi, użytkownika niezarejestrowanego dotąd dialektu albańskiego. Pochodzenie autora leksykonu jest badane na podstawie śladów wpływów obcych na jego język, głównie rosyjskich, które mogą świadczyć, że wywodził się on z ukraińskiej emigracji na terenie Albanii, ale mogą być także skutkiem edukacji. Stwierdza się, że mnich ten najprawdopodobniej pochodził z albańskojęzycznej ludności żyjącej na terenie Bułgarii lub wschodniej Tracji, co potwierdza obecność dialektalnych form w bułgarskim języku literackim, którym się na ogół posługiwał. (KKG)
Author headings:
au. Friedman, Victor A. [Show]
Keywords: 19 w., Arkádїi, mnich, dialekt, idiolekt, język albański, język autora, język bułgarski, kontakty językowe, tekst 1 (całościowy komunikat), wpływ językowy
Tags:
Classification:
10.1. Slavic influence on other languages [Show]
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
3.1.1.7. Bulgarian. Language of an author [Show]
Personal subject heading:
Arkádїi, mnich [Show]