iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Ivanová
Given names: Martina
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Ivanová Martina [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor IVANOVÁ Martina: K niektorým otázkam sémantickej štruktúry vety .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
redaktor Varia .- 18 : Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3.- 5.12.2008) .- Prešov, 2009 Book [Show]
współautor OLOŠTIAK Martin, IVANOVÁ Martina, GENČI Ján: Slovník viacslovných pomenovaní (lexikografický, lexikologický a komparatívny výskum) : koncepcia projektu .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
współautor IVANOVÁ Martina, SOKOLOVÁ Miloslava, KYSEĽOVÁ Miroslava: Teoreticko-metodologické otázky spracovania valencie slovenských slovies .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2013 Journal article [Show]

Related documents

Description Type Actions
OLOŠTIAK Martin: Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí .- [2] .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]