iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Teoreticko-metodologické otázky spracovania valencie slovenských slovies
Author/editor: Martina Ivanová, Miloslava Sokolová, Miroslava Kyseľová
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2013 Roč. 78 č. 1-2
Pages: 7-31
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Cieľom príspevku je problematika pripravovaného "Valenčného slovníka slovenských slovies na korpusovom základe". Autorky vychádzajú z dvoch zväzkov prvého valenčného slovníka (1. zväzok: Nižníková – Sokolová, 1998; 2. zväzok: Nižníková, 2006), uvádzajú sémantické triedy a sémantické roly, ktoré navrhujú vypustiť a sémantické triedy a roly, ktoré navrhujú v novej klasifikácii. Východiskom štúdie sú údaje získané zo Slovenského národného korpusu. Svoje zistenia konfrontujú aj so spracovaním slovies v slovníku "Valenční slovník českých sloves" (Lopatková – Žabokrtský – Kettnerová, Praha, 2008). (JBe)
Author headings:
ws. Ivanová, Martina [Show]
ws. Sokolová, Miloslava [Show]
ws. Kyseľová, Miroslava [Show]
Keywords: czasownik, język słowacki, korpus tekstowy, model semantyczny, sémantická rola, sémantická trieda, słownik walencyjny, walencja semantyczna
Tags:
Classification:
6.2.5. Slovak. Semantics. Pragmatics [Show]
6.2.6. Slovak. Lexicology [Show]
Outbound references:
Odwołanie do: KETTNEROVÁ Václava, LOPATKOVÁ Markéta, ŽABOKRTSKÝ Zdeněk: Valenční slovník českých sloves .- Praha, 2008 [Show]