iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Sokolová
Given names: Miloslava
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Sokolová Miloslava [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor SOKOLOVÁ Miloslava: Riešenie statusu derivačnej a modifikačnej morfémy v morfematickom slovníku slovenčiny .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
autor SOKOLOVÁ Miloslava: Slovenčina a čeština - vzájomné interferencie .- Łódź, 1997 Book article [Show]
współautor SOKOLOVÁ Miloslava, MOŠKO Gustáv, ŠIMON František, BENKO Vladimír: Morfematický slovník slovenčiny .- Prešov, 1999 Book [Show]
współautor SOKOLOVÁ Miloslava, VOJTEKOVÁ Marta, MIROSŁAWSKA Wirginia, KYSEĽOVÁ Miroslava: Slovenčina a poľština : synchrónne porovnanie s cvičeniami .- Prešov, 2012 Book [Show]
współautor IVANOVÁ Martina, SOKOLOVÁ Miloslava, KYSEĽOVÁ Miroslava: Teoreticko-metodologické otázky spracovania valencie slovenských slovies .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2013 Journal article [Show]
współautor ŽIGO Pavol, SOKOLOVÁ Miloslava: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine .- Bratislava, 2014 Book [Show]

Related documents

Description Type Actions
OLOŠTIAK Martin: Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí .- [2] .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]