iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine
Author/editor: Miloslava Sokolová, Pavol Žigo
Publication place: Bratislava
Publisher: "Veda"
Year: 2014
Pages: 320 s.
Note: Bibliogr.
Languages: slo
Abstract: Poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu zoradené podľa významových skupín – čisto nedokonavých slovies (imperfektíva tantum), čisto dokonavých slovies (perfektíva tantum) a slovies schopných tvoriť vidové dvojice. Výsledné analýzy sú založené na publicistických, umeleckých aj odborných textoch v Slovenskom národnom korpuse. (JBe)
Author headings:
ws. Žigo, Pavol [Show]
ws. Sokolová, Miloslava [Show]
Keywords: aspekt, czas, czasownik, język słowacki, kategoria gramatyczna
Tags:
Classification:
6.2.1.2. Slovak. Morphology. Morphonology [Show]