iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Žigo
Given names: Pavol
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Žigo Pavol [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ŽIGO Pavol .- "Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu" 1997 [Recenzja pracy: BILY Inge: Ortsnamenbuch des Mittelelbegebietes .- Berlin, 1996] Journal article [Show]
autor ŽIGO Pavol .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 1997 [Recenzja pracy: DUDOK Miroslav: Vývin slovakistiky : štúdie z dejín jazykovednej slovakistiky v Juhoslávii - 18. a 19. storočie .- Nový Sad, 1997] Journal article [Show]
autor ŽIGO Pavol .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 1997 [Recenzja pracy: BLANÁR Vincent: Teória vlastného mena : status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii .- Bratislava, 1996] Journal article [Show]
autor ŽIGO Pavol: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov .- Bratislava, 2012 Book [Show]
autor ŽIGO Pavol: Ideonymá a problematika transonymizácie .- Brno, 2008 Book article [Show]
autor ŽIGO Pavol: Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
autor ŽIGO Pavol: Medzinárodné kolokvium o starších a novších rakúsko-slovenských jazykových kontaktoch .- "Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu" 1997 Journal article [Show]
autor ŽIGO Pavol: Neznámy text na plakete z Bojnej .- "Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy" 2014 Journal article [Show]
autor ŽIGO Pavol: Odkaz poslednej knihy profesora Eugena Paulinyho : pri príležitosti stého výročia narodenia .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
autor ŽIGO Pavol: Slovanské zložené ojkonymá v "Slovanskom onomastickom atlase" .- Lublin, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 13 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions