iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Slovenčina a poľština : synchrónne porovnanie s cvičeniami
Author/editor: Miloslava Sokolová, Marta Vojteková, Wirginia Mirosławska, Miroslava Kyseľová
Publication place: Prešov
Publisher: Prešovská univerzita v Prešove
Year: 2012
Series:
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Vysokoškolská Učebnica ; 48 [Show]
Pages: 322 s.
Note: Bibliogr.
Languages: slo
Abstract 2: W książce przedstawiono porównawcze zestawienie opisowej gramatyki języka słowackiego i polskiego. Szczegółowo omówiono kwestie związane z ortografią i ortoepią, fonetyką (tu uwzględniono również języki czeski i górnołużycki), morfonologią, fleksją, nieodmiennymi częściami mowy, składnią oraz słowotwórstwem. Do każdego z zagadnień dodano zestaw ćwiczeń. (MF)
Author headings:
ws. Sokolová, Miloslava [Show]
ws. Vojteková, Marta [Show]
ws. Mirosławska, Wirginia [Show]
ws. Kyseľová, Miroslava [Show]
Keywords: gramatyka porównawcza, język polski, język słowacki
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
6.2.1. Slovak. Modern literary language [Show]
8.2.1. Polish. Modern literary language [Show]
Inbound references:
Recenzja: MIECZKOWSKA Halina .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2014 [Show]