iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Slovník viacslovných pomenovaní (lexikografický, lexikologický a komparatívny výskum) : koncepcia projektu
Author/editor: Martin Ološtiak, Martina Ivanová, Ján Genči
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2012 Roč. 77 č. 5-6
Pages: 259-274
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Pripravovaný slovník bude výsledkom výskumu, ktorý sa realizuje na Prešovskej univerzite v Prešove a na Technickej univerzite v Košiciach. Slovník zachytáva neutrálne viacslovné pomenovania v rámci jedného jazyka, ale aj na bilingválnej, resp. multilingválnej báze. Ako zdroj využíva Slovenský národný korpus a internet ako megakorpus. (JBe)
Author headings:
ws. Ološtiak, Martin [Show]
ws. Ivanová, Martina [Show]
ws. Genči, Ján [Show]
Keywords: analiza porównawcza, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język słowacki, leksykografia, lexikalizované spojenie, metodologia, neutrálne viacslovné pomenovanie, zestawienie
Tags:
Classification:
6.2.6.4. Slovak. Lexicography [Show]
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]