iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Varia .- 18 : Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3.- 5.12.2008)
Author/editor: ed. Martina Ivanová, Martin Ološtiak
Publication place: Prešov
Publisher: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV
Year: 2009
Series:
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník ; 28 [Show]
Pages: 212 s.
Note: CD-ROM
Languages: slo, etc.
Abstract: Zborníky z kolokvií mladých jazykovedcov majú bohatú tradíciu, prvý zborník tejto série vyšiel v roku 1992. Na kolokviách si mladí jazykovedci vymieňajú svoje pohľady a myšlienky na možnosti spoznávania jazyka, jeho podstaty, ako i dôležitosti pre človeka. Stretnutia sa konajú v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, ktorá je stálym garantom tohto cyklického podujatia. Na medzinárodných vedecko-priateľských stretnutiach účastníci - doktorandi a odborní asistenti z viacerých univerzít či výskumných pracovísk Slovenska, Česka, Poľska, Srbska a ďalších krajín prezentujú svoje výskumné aktivity i výsledky svojho odborného uvažovania. Konkrétnym výstupom z Kolokvia mladých jazykovedcov je zborník "Varia", ktorý vychádza vo dvoch verziách: v knižnej podobe zborník rozšírených abstraktov a v elektronickej mutácii zborník príspevkov. (JBe)
Author headings:
rd. Ivanová, Martina [Show]
rd. Ološtiak, Martin [Show]
Keywords: 2008 r., języki słowiańskie, językoznawstwo, Kokošovce-Sigord, "Kolokvium mladých jazykovědcov", materiały konferencyjne, Prešov
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1. General part [Show]
Articles:
BRANKAČKEC Katja: Vid v hornolužické srbštině .- Prešov, 2009 [Show]
Links:
Tekst dokumentu