iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Zieniukowa
Given names: Jadwiga
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Zieniukowa Jadwiga [Show]
Pałkowska Jadwiga [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Między dialektem a językiem ogólnym : polszczyzna w gminie Wilamowice na pograniczu Małopolski i Śląska .- Łódź, 1998 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Nazwy własne w górnołużyckim piśmie "Missionske Powěsće" z połowy XIX wieku .- "Zeszyty Łużyckie" 2000 Journal article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Nazywanie "swoich", to jest Łużyczan, w piśmie "Katolski posoł" w XIX wieku .- Львiв ; Будишин, 2006 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Nowe zjawisko w kulturze polskiej - liturgia słowa w języku kaszubskim .- Łódź, 1998 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: O badaniach nowych, wprowadzonych pod koniec XX wieku form komunikacji w języku kaszubskim .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: O współczesnych kazaniach pastora Herberta Nowaka napisanych w wymierającym języku dolnołużyckim : widzianych z perspektywy językoznawczej .- Warszawa, 2011 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Obraz ludów egzotycznych w łużyckim ewangelickim piśmie misyjnym z XIX w. .- Łódź, 2000 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Określenia czasu we współczesnym pamiętniku napisanym w języku dolnołużyckim .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2002 Journal article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: On the languages of small multilingual ethnic groups - the case of Sorbian and Kashubian .- Gdańsk, 1997 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Pojęcie aksjologiczne "prestiż" a społeczna sytuacja języków mniej używanych - casus łużycczyzny i kaszubszczyzny .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 60 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (4) ] [ Last >| (6) ]

Related documents

Description Type Actions
Bibliografia prac Profesor Jadwigi Zieniukowej za lata 1955-2001 .- Katowice, 2003 Book article [Show]
TREDER Jerzy: Kaszubszczyzna dawnych przekładów tekstów biblijnych .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Kaszubszczyzna w zainteresowaniach dialektologów .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
KLESZCZOWA Krystyna, SOBCZYKOWA Joanna: Nota biograficzna [Jadwigi Zieniukowej] .- Katowice, 2003 Book article [Show]
Śląskie studia lingwistyczne .- Katowice, 2003 Book [Show]
Z przeszłości polonistycznego językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 1999 Journal article [Show]