iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Polszczyzna regionalna Pomorza : zbiór studiów .- 6
Author/editor: pod red. Kwiryny Handke
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1994
Pages: 153 s.
Languages: pol
Abstract: Zbiór studiów poświęconych tekstom (przekłady biblijne, modlitewniki kalwaryjne, podręczniki do nauki języka polskiego, inwentarze, rozporządzenia, wiadomości prasowe, "Onomasticum" farmaceutyczne) z XVI-XIX w. (Bi)
Author headings:
rd. Handke, Kwiryna [Show]
Keywords: 16-19 w., historia języka, język polski, odmiana regionalna języka, Pomorze
Tags:
Classification:
8.2.2. Polish. History of language [Show]
Articles:
KĘPKA Izabela: Charakterystyka porównawcza języka modlitewników Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901) .- Warszawa, 1994 [Show]
PAWŁOWSKA Regina: Charakterystyka struktur czasownikowych w "Viertzig Dialogi" Mikołaja Volckmara z 1612 r. .- Warszawa, 1994 [Show]
WYSZOMIRSKA Agnieszka: Fleksja i słowotwórstwo czasowników w tekstach "Publikandów" Fryderyka II dla Prus Zachodnich .- Warszawa, 1994 [Show]
BREZA Edward: Język inwentarzy wsi Szczytno, Dąbrowa i Szonowo w dawnym pow. człuchowskim z XVIII w. .- Warszawa, 1994 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Niektóre cechy szczególne leksyki Pomorza .- Warszawa, 1994 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Nomina agentis w "Parlamencie albo Książce Rozmów Lacinskich, Niemieckich, francuskich y polskich [...]" z 1653 roku .- Warszawa, 1994 [Show]
HANDKE Kwiryna: Opis języka inwentarzy dóbr rodziny Bagniewskich z XVIII w. .- Cz. 2 : Fleksja z elementami składni : słowotwórstwo .- Warszawa, 1994 [Show]
BIEŃKOWSKA Danuta, UMIŃSKA-TYTOŃ Elżbieta: Polszczyzna "Biblii gdańskiej" na tle XVI-wiecznych przekładów biblijnych .- Warszawa, 1994 [Show]
Spis starodruków przechowywanych w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przydatnych w badaniach nad polszczyzną regionalną Pomorza .- Warszawa, 1994 [Show]
LEWIŃSKA Aneta: Struktury frazeologiczne w "Inwentarzu ekonomii malborskiej" .- Warszawa, 1994 [Show]
FRIEDELÓWNA Teresa: Terminologia medyczna w toruńskim farmaceutycznym "Onomasticum" P. Guldeniusza i w "Przymiocie" W. Oczki .- Warszawa, 1994 [Show]
WARDA-RADYS Lucyna: Uwagi o języku "Inwentarza starostwa skarszewskiego" z 1737 roku .- Warszawa, 1994 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Znamiona regionalności w języku "Gazety Gdańskiej" z końca XIX wieku .- Warszawa, 1994 [Show]